18 de març, 19.30h Bombes d’impunitat. Xerrada amb motiu de l’aniversari dels bombardejos a Barcelona, l’any 1938 amb Rolando d’Alessandro

Entre el 16 i el 18 de març de 1938 van tenir lloc a Barcelona els bombardejos aeris de la per part de l’Aviazione Italiana. Rolando d’Alessandro coautor del llibre Bombes d’impunitat i impulsor de la campanya amb el mateix nom, ens explicarà, en aquest acte no commemoratiu si no de caire reivindicatiu, la necessitat de promoure una demanda de responsabilitat pels crims de guerra contra la població catalana durant la Guerra Civil Espanyola.

Bombes d’impunitat reclama,basant-se en el dret internacional, un rescabalament pels danys infligits a les poblacions atacades pels militars sediciosos i el nazisme i el feixisme europeus. L’esment a les bombes vol subratllar que els bombardejos de la Legió Còndor hitleriana i de l’Aviazione Italiana van tenir un paper destacat, tant en la resolució del conflicte armat com en els horrors generats. Uns horrors que mai no han estat rescabalats materialment ni simbòlicament pels estats responsables (Itàlia, Alemanya i l’Estat espanyol).

Fotografia del bombardeig aeri de Barcelona, el 17 de març de 1938, vista des d’un bombarder italià

A Catalunya només l’aviació nazi-feixista va causar 5000 morts en els 181 pobles i centres urbans atacats, amb milers d’edificis derruïts i danys ingents a les infraestructures civils.

Des de llavors i fins avui ni la República Italiana, ni Alemanya, successors dels estats agressors, ni l’Estat espanyol, successor del regim instaurat pels colpistes de Franco, no han assumit la seva obligació de rescabalament simbòlic i material pel dolor i el terror escampats per les seves tropes.