Condicions d’ús · Politica de privacitat · Política de cookies

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), t’informem que GLORIA ARQUILLO GAYUBAS és titular del lloc web www.lainexplicable.cat

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús del lloc web de La inexplicable et confereix la condició de persona usuària, per la qual acceptes totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de La inexplicable proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. La persona usuària assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per la persona usuària en els formularis estesos per La inexplicable per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per La inexplicable contràriament al que es disposa en aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

La inexplicable no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals la persona usuària pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

La inexplicable declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany a les persones usuàries del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, La inexplicable no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pugui sofrir la persona usuària.

Modificacions

La inexplicable es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades europea, Reglament 2016/679 (UE) del Parlament Europeu i del Consell d’Europa de 27 d’abril de 2016 (RGPD) t’informem del tractament que fem de les teves dades:

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Les dades formen part d’un fitxer sota responsabilitat de Gloria Arquillo Gayubas, amb DNI 43.535.368-W i domicili al carrer Galileu, 78 – 08028 Barcelona

Qui és el delegat de protecció de dades?

És la persona designada per protegir les dades personals a La inexplicable.

Sempre podràs contactar-hi a l’adreça hola@lainexplicable.cat

Per a què s’utilitzaran les dades?

Per atendre els compromisos derivats de la relació que La inexplicable manté amb els seus clients i clientes, empreses proveïdores, persones associades i persones usuàries. Et comuniquem que les teves dades personals no s’empraran per a cap finalitat diferent de la que s’ha fet servir fins ara i, en el cas que això es modifiqués, et contactaríem per informar-te’n i sol·licitar el teu consentiment, si s’escau.

Quant de temps conservarem les dades?

Mantindrem les teves dades personals durant els terminis de prescripció legal.

Quins són els teus drets?

Pots exercir els drets següents:

 • Accés o rectificació: per consultar i/o sol·licitar la modificació de les teves dades personals
 • Supressió: per sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals
 • Oposició o limitació: per sol·licitar que no es tractin o que s’estableixi una limitació en el tractament
 • Portabilitat: per sol·licitar la transmissió de les teves dades personals a un tercer)

Dirigint-te a l’adreça postal de La inexplicable: carrer Galileu, 78 – 08028 Barcelona, o bé al correu electrònic hola@lainexplicable.cat . Per poder donar curs a la teva petició, caldrà que vagi acompanyada d’una còpia del teu NIF o document equivalent acreditatiu d’identitat. L’exercici d’aquests drets és gratuït i, si consideres que no han estat adequadament atesos, tens dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

Propietat intel·lectual i industrial

La inexplicable per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que contingui (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de La inexplicable. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per l’Estat espanyol.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de La inexplicable.

La persona usuària es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de La inexplicable. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. La persona usuària haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de La inexplicable.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

La inexplicable es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre la persona usuària i la prestació es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si hi ha qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. La inexplicable té el seu domicili a Barcelona.

Política de Privacitat

Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?

Les hem obtingut mitjançant les relacions prèvies que has tingut amb La inexplicable, per les relacions que mantens actualment amb la llibreria, per haver participat en alguna de les nostres activitats, cursos o tallers, o bé perquè has sol·licitat que et trametem informació promocional de les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

Quines dades personals tractem?

Depenent del tipus de relació que mantinguis amb La inexplicable podem tractar les dades següents:

Nom, cognoms, NIF, edat, sexe, idioma de preferència, correu electrònic, telèfon i adreça postal.

Així mateix, t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb La inexplicable, incloent-t’hi les que ens aportis mitjançant una xarxa social o una aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa et recomanem que les llegeixis amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

Per a què tractem les teves dades personals?
 • Enviar informació sobre La inexplicable via correu electrònic, correu postal, telèfon i SMS fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, llevat que manifestis el contrari.
 • Convidar a actes o esdeveniments que organitzi La inexplicable.
 • Enviar certificats fiscals i factures, si s’escau.
 • Fer enquestes de satisfacció.
 • Tramitar consultes, encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per la persona usuària a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició al web.
 • Dur a terme activitats bàsiques d’elaboració de perfils a partir de la informació que ens hagis proporcionat directament i destinada a garantir la gestió adequada de les activitats anteriors. Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a d’altres en què hagis participat amb anterioritat. Et pots oposar a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a hola@lainexplicable.cat o adreçant una sol·licitud per correu postal.
 Per quin motiu podem tractar les dades?

Per atendre els compromisos derivats de la relació que La inexplicable manté amb els seus socis i sòcies, clients i clientes i contactes. Et comuniquem que les teves dades personals no s’empren per a cap finalitat diferent de la que s’ha fet servir fins ara i, en el cas que això es modifiqués, et contactaríem per informar-te’n i sol·licitar el teu consentiment, si s’escau.

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers?

Les teves dades poden cedir-se als destinataris que s’indiquen a continuació i pels motius següents:

 • Administracions públiques: per al compliment de les obligacions legals a què La inexplicable està subjecta per la seva activitat.
 • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en què voluntàriament participis.
Quant de temps conservarem les dades?

Mantindrem les teves dades personals mentre es mantingui la teva relació amb La inexplicable i, després d’acabar aquesta relació, mentre no ens comuniquis el contrari i durant els terminis de prescripció legal aplicables. En aquest supòsit, es tractaran només per acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Acabats aquests terminis de prescripció, les teves dades s’eliminaran o, alternativament, s’anonimitzaran.

Quins són els teus drets?

Pots exercir els drets següents:

 • Accés o rectificació: per consultar i/o sol·licitar la modificació de les teves dades personals.
 • Supressió: per sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Oposició o limitació: per sol·licitar que no es tractin o que s’estableixi una limitació en el tractament.
 • Portabilitat: per sol·licitar la transmissió de les teves dades personals a un tercer.

Dirigint-te a l’adreça postal de La inexplicable: carrer Galileu, 78 08028 Barcelona, o bé al correu electrònic hola@lainexplicable.cat. Per poder tramitar la teva petició, cal que vagi acompanyada d’una còpia del teu NIF o document equivalent acreditatiu d’identitat. L’exercici d’aquests drets és gratuït i, si consideres que no han estat adequadament atesos, tens dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

Aquest tractament de les teves dades el fem d’acord amb la normativa de protecció de dades europea, Reglament 2016/679 (UE) del Parlament Europeu i del Consell d’Europa de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

Publicacions a xarxes socials

Si t’uneixes a pàgines o plataformes que La inexplicable té a les diferents xarxes socials pots publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia. En tots els casos, n’has de ser el titular dels drets d’autoria i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment de les terceres persones afectades. No es poden publicar textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica o la correcció, o que infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, La inexplicable es reserva el dret a eliminar immediatament el contingut, i et pot bloquejar permanentment.

La inexplicable no es fa responsable dels continguts que lliurement hagis publicat. A més, has de tenir present que les teves publicacions seran conegudes per les altres persones usuàries, per la qual cosa tu ets la/el principal responsable de la teva privadesa.

Les imatges que publiquis no s’emmagatzemen en cap fitxer de La inexplicable, però sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

La inexplicable es reserva el dret a realitzar concursos i promocions a través de les xarxes socials. Les bases de cadascun d’ells es publicaran a la plataforma de xarxa social que escaigui complint sempre amb la normativa aplicable.

Les xarxes socials no patrocinen, avalen ni administren cap de les nostres promocions, ni estan associades a cap d’elles.

Publicitat

La inexplicable utilitza les xarxes socials per estar en contacte amb tu, per informar-te i per publicitar els seus serveis i productes. Si tractem les teves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals vigents.

No considerem publicitat el fet de recomanar a altres persones usuàries les pàgines de La inexplicable perquè també elles puguin gaudir de les promocions o estar informades de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de les xarxes socials on tenim presència:

Política de cookies

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el teu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’una persona usuària o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer la persona usuària.

Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web.

La informació que et proporcionem a continuació, t’ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

Tipus de cookies

Segons l’entitat que les gestioni

 • Cookies pròpies: Son aquelles que es recapten pel propi editor o editora per prestar el servei sol·licitat per la persona usuària.
 • Cookies de tercer: Son aquelles recaptades i gestionades per un tercer, aquestes no es poden considerar pròpies.

Segons el termini de temps que romanguin activades

 • Cookies de sessió: Recapten dades mentre la persona usuària navega per la xarxa amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat.
 • Cookies persistents: S’emmagatzemen en el terminal i la informació obtinguda, serà utilitzada per la responsable de la cookie amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat.

Segons la seva finalitat

 • Cookies tècniques: Son les necessàries per a la correcta navegació per la web.
 • Cookies de personalització: Permeten la persona usuària les característiques (idioma) per a la navegació per la website
 • Cookies d’anàlisi: Permeten al prestador/a l’anàlisi vinculada a la navegació realitzada per la persona usuària, amb la finalitat de portar un seguiment d’ús de la pàgina web, així com realitzar estadístiques dels continguts més visitats, nombre de visitants, etc.
 • Cookies publicitàries: Permeten l’editor/a incloure a la web espais publicitaris segons el contingut de la pròpia web.
 • Cookies de publicitat comportamental: Permeten l’editor/a incloure a la pàgina web espais publicitaris segons la informació obtinguda a través dels hàbits de navegació de l’usuari.

Segons el que es disposa en l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), La inexplicable informa de les cookies utilitzades en nostra website:

 • Cookies tècniques: Pròpies, de tercers, de sessió i persistents.
 • Cookies de personalització: Pròpies, de tercers, de sessió i persistents.
 • Cookies d’anàlisi: Pròpies, de tercers, de sessió i persistents.

L’aplicació que utilitzem per obtenir i analitzar la informació de la navegació és Google Analytics

Pots consultar la seva política de cookies a través dels següents enllaços:

 • https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 • https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Així mateix, La inexplicable informa la persona usuària que té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur.

A continuació et proporcionem els enllaços de diversos navegadors, a través dels quals podràs realitzar aquesta configuració:

 • Firefox des d’aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
 • Chrome des d’aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 • Explorer des d’aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
 • Safari des d’aquí: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES
 • Opera des d’aquí: http://help.opera.com/windows/11.50/es-es/cookies.html